Hoppa till innehåll

Inspirationsseminarium om samverkan

”Tillsammans för friska arbetsplatser – samverkansavtalet som grund för bättre verksamhet och arbetsmiljö”.

Hur fungerar samverkan inom den region du jobbar? Har ni som lokalförening en bra samverkansdialog med arbetsgivaren där er medverkan efterfrågas ”från ax till limpa” inför beslut? Eller kommer ni in i slutet i en förtäckt MBL-förhandling som kallas för samverkan?

Oaktat hur samverkan fungerar kan det vara nyttigt att få inspiration från andra kommuner och regioner. Det partsgemensamma gruppen Välfärdens arbetsmiljöråd och dess stödteam för samverkan bjuder därför in till ett inspirationsseminarium under förmiddagen tisdag den 12 oktober. Syftet är att arbetsgivare och fackliga företrädare gemensamt ska få inspiration och konkreta verktyg för att kunna utveckla er lokala samverkan.

Målgrupp
Kommun-/regioncentrala parter, arbetsgivarföreträdare, chef och/eller HR, fackliga företrädare och skyddsombud.

Hur ni deltar
Seminariet ser ni med fördel tillsammans – arbetsgivare och fackliga företrädare på hemmaplan. Ni kan se det i en lokal som har möjlighet att visa webbsändning med bra ljud och kvalitét. Väljer ni att genomföra seminariet helt digitalt från olika platser behöver ni skapa egna digitala forum t.ex. TEAMS-möten, för de lokala dialogpassen.

Anmälan
Var och en anmäler sig själv till seminariet. Därefter anmäler lokala fackliga företrädare till arbetsgivaren för samordning. Anmäl till exempel till förhandlingschef eller HR-chef. Arbetsgivarföreträdaren samordnar sedan för att lokal dialog ska kunna äga rum, ex via TEAMS-länkar eller lokal för ändamålet. För att alla ska hinna samordna sig lokalt och anmäla ledighet om facklig tid är sista anmälningsdag satt till 5 oktober.

Anmälan

Arrangör
Välfärdens arbetsmiljöråd, för mer information, se här.

 


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare