Hoppa till innehåll
🙏🏼

Tyck till om läkaravtalet

Under hösten 2023 bad vi våra medlemmar att tycka till om sin arbetsmiljö och lön, två av de viktiga frågor som Läkarförbundet driver i Avtalsrörelsen 2024. Lite mer än 1000 personer svarade.
Läs mer om Läkaravtal2024 här
Antal röster: 1008
Vad tycker du?
Jag har en lagom arbetsbelastning
Instämmer inte alls 25%
Instämmer till viss del 39%
Instämmer till stor del 21%
Instämmer helt 14%
Jag kan påverka min löneutveckling
Instämmer inte alls 56%
Instämmer till viss del 29%
Instämmer till stor del 11%
Instämmer helt 4%
Jag har haft en bra löneutveckling de senaste åren
Instämmer inte alls 35%
Instämmer till viss del 37%
Instämmer till stor del 18%
Instämmer helt 10%
Jag får ersättning i tid eller pengar när jag jobbar övertid
Instämmer inte alls 23%
Instämmer till viss del 23%
Instämmer till stor del 22%
Instämmer helt 31%
Jag hinner vila upp mig mellan arbetspassen
Instämmer inte alls 17%
Instämmer till viss del 35%
Instämmer till stor del 28%
Instämmer helt 20%