Hoppa till innehåll
📣

Tyck till om läkaravtalet

De stora frågorna i avtalsrörelsen 2024 är läkarnas löner och arbetsmiljö. Vi vill veta vad du tycker! Svara på frågorna nedan, sen ser du direkt vad dina kollegor har svarat. Vi tar med oss svaren när vi formulerar Läkarförbundets yrkanden som vi lämnar över till arbetsgivarna i december i år.
Vad tycker du?
Instämmer inte alls Instämmer
Instämmer inte alls Instämmer
Instämmer inte alls Instämmer
Instämmer inte alls Instämmer
Instämmer inte alls Instämmer