Hoppa till innehåll

Välkommen till Läkarförbundets representantskap hösten 2022

Höstens representantskap samlas på Posthuset i Stockholm, 28-29 september för en gemensam första dag och separata representantskap under andra dagen.

Anmälan stänger 16 september

Läkarförbundet ersätter boende- och resekostnader och eventuellt styrkt inkomstbortfall för deltagande representanter. Föreningarna faktureras i efterskott 1 500 kr/deltagare. Resa beställs via Blomgren TravelGroup AB, telefonnummer 08-509 350 20. Vänligen ange kostnadsställe 106 samt referens Läkardag.

Program för Läkarförbundets representantskap 28/9

9.00-10.00 Kaffe och registrering

10.00-12.00: Projekt Medlem 2030 – Vilka medlemsbehov ska Läkarförbundet tillgodose i framtiden? 

Vad kommer framtidens läkare förvänta sig av Läkarförbundet och dess delföreningar? Under första delen av denna workshop kommer vi öka vår gemensamma förståelse för vad Sveriges läkare kan behöva för tjänster, rådgivning, stöd och service från ett professions- och fackförbund framöver.

Projekt Medlem 2030 är ett förbundsövergripande projekt som syftar till att skapa förutsättningar för att förbundet i samverkan ska kunna fortsätta växa, rekrytera och behålla medlemmar. 

Föredragande:
Sofia Karlsson, marknadsansvarig
Hanna Lundstedt, kommunikationschef
Maximillian Schönhausen, förbundssekreterare

12.00-13.00: Lunch

13.00-14.30: De idéburna organisationerna i omförhandlingen av samhällskontraktet

I det organisatoriska landskapet har idéburna aktörer fått eller tagit sig delvis nya roller. I vad som beskrivs som en omförhandling av det svenska samhällskontraktet förändras balansen mellan röst, service och gemenskap. Nya förväntningar och nytt utrymme för engagemang utmanar den historiskt starka folkrörelsetraditionen. Vi kan fråga oss hur Läkarförbundet och dess medlemmar påverkas och vilken roll och plats förbundet kan och vill ta i ett omförhandlat samhällskontrakt.

Om föreläsaren: Filip Wijkström är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och har i 30 år forskat och föreläst om civilsamhällets organisationsliv. 

14.30-16.30: Fortsättning Projekt Medlem 2030 – Vilka medlemsbehov ska Läkarförbundet tillgodose i framtiden? 

Under andra delen av denna workshop kommer vi att fokusera på de medlemsbehov, och reaktioner på medlemsbehov som skulle medföra en större förändring. Vi kommer diskutera i grupper och göra en första prioritering.  

19:00- Gemensam middag på Scandic Central

Anmäl dig till middagen i samband med anmälan till mötesdagarna!

Lokalföreningarnas representantskap

Ordförande: Gunnar Green
Kontaktperson: Hampus Carlson, hampus.carlson@slf.se

Specialitetsföreningarnas representantskap

Ordförande: Peter Elbe
Kontaktperson: Jonas Lilleberg Eriksson, jonas.lilleberg.eriksson@slf.se

Läkarförbundets representantskap leds av ordförande Sofia Rydgren Stale. Ordförande Gunnar Green leder Lokalföreningarnas representantskap. Specialitetsföreningarnas representantskap leds av ordförande Peter Elbe.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar
SLF.se
Läkarförbundets representantskap