Hoppa till innehåll

Välkommen till Läkarförbundets representantskap våren 2022

Vårens representantskap samlas digitalt för en gemensam förmiddag med separata representantskap på eftermiddagen.

Lokalföreningarnas representantskap

Ordförande: Gunnar Green
Kontaktperson: Hampus Carlson, hampus.carlson@slf.se

Specialitetsföreningarnas representantskap

Ordförande: Peter Elbe
Kontaktperson: Jonas Lilleberg Eriksson, jonas.lilleberg.eriksson@slf.se

Dagens program

Teknik och intro   09:30 – 10:00 
Öppnande av Läkarförbundets representantskap 
Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund
10:00 – 10:30  
Projekt Medlem 2030 – Hur möter vi våra medlemmars behov
och förväntningar idag?

Under denna workshop kommer vi öka vår gemensamma
förståelse för vad medlemmarna i Läkarförbundet ser som
viktigast i sitt medlemskap och hur väl vi möter deras behov
med de tjänster, rådgivning, stöd och service som vi erbjuder
idag inom ramen för medlemskapet. 

Projekt Medlem 2030 är ett förbundsövergripande projekt som
syftar till att skapa förutsättningar för att förbundet i samverkan
ska kunna växa, rekrytera och behålla medlemmar, även i framtiden. 

Hanna Lundstedt, kommunikationschef och
Maximillian Schönhausen, förbundssekreterare
10:00 – 12:00
Lunch   
 
12:00 – 13:00  
Representantskap   

Se respektive föredragningslista nedan.

13:00 – 16:15 

 

Länk till mötet skickas till den e-post du registrerar i anmälan.

Läkarförbundets representantskap leds av ordförande Sofia Rydgren Stale. Ordförande Gunnar Green leder Lokalföreningarnas representantskap. Specialitetsföreningarnas representantskap leds av ordförande Peter Elbe.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar
SLF.se
Läkarförbundets representantskap