Hoppa till innehåll

Nominera till råd och delegationer

Mandatperioden för tre av Läkarförbundets råd och delegationer löper ut den 31 december 2022. Förbundsstyrelsen utser nya ledamöter den 15 december 2022. Inför det inbjuds ni nu att nominera ledamöter till dessa tre råd för mandatperioden 2023-01-01 till 2024-12-31.

Om uppdraget

Uppdraget innebär för respektive råd ungefär fem heldagsmöten och ett tvådagars internat om året, samt tid för inläsning och reflektion. Ledamöter kan också komma att tillfrågas om att representera förbundet i externa sammanhang.

Arvode för ledamot utgår, liksom ersättning för förlorad arbetsinkomst. Kostnader för nödvändiga resor och ev. övernattning ersätts också.

Enligt SLF:s arbetsordning utser förbundsstyrelsen ordförande i rådet och ledamöter efter nominering från delföreningarna. Ordförande för rådet föreslår till presidiet ledamöter för beslut i FS. I god tid innan förslaget bjuder ordförande in samtliga delföreningar att nominera personer. Hänsyn ska tas till intresse och kunskap för aktuella sakfrågor.

Förbundet eftersträvar en jämn könsfördelning i sina förtroendemannaförsamlingar, och beaktar även mångfaldsperspektivet.

Nominera

  • Kandidater ni nominerar måste vara tillfrågade.
  • Facklig meritförteckning måste skickas in till PPAdministration@slf.se
  • Nomineringarna ska vara inne senast 15 november 2022, men gärna tidigare.

1. Fyll i facklig meritförteckning

Facklig meritförteckning för den nominerade ska skickas in till PPAdministration@slf.se

Mall facklig meritförteckning

2. Fyll i nomineringsformuläret

Nominera en ledamot åt gången. Vill ni nominera en person till flera poster eller nominera flera ledamöter fyller ni i formuläret flera gånger.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Nominera till råd och delegationer