Hoppa till innehåll
Nyheter
Framgång i kammarrätten!

Framgång i kammarrätten!

Taxeläkare i Region Stockholm har anledning att fira! Privatläkarföreningen har med hjälp av Läkarförbundets förbundsjurist Mia Wallgren drivit frågan om "fria nyttigheter" i rätten, och det framgångsrikt! Bakgrunden är ett beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm från slutet på augusti 2020.
Nyhet
Övriga nyheter
Fru justitia
Privatläkarna får rätt!

Den 25 augusti 2020 meddelades helt utan förvarning via ett tjänsteutlåtande att Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm fattat beslut om att läkare som arbetar enligt nationella taxan i regionen får fullt kostnadsansvar för basal medicinsk service, exempelvis enklare laboratorieprov. För avancerad medicinsk service skulle det enligt beslutet bli ett delat kostnadsansvar, där vårdgivaren får stå för 20 procent av kostnaden. Beslutet fattades ensidigt utan förhandling med SPLF eller Läkarförbundet.

Efter ett överklagande av SPLF/SLF med hjälp av förbundsjuristen Mia Wallgren revs beslutet upp av Förvaltningsrätten, med hänvisning till att beslutet strider mot lag eller annan författning, ett beslut som nu bekräftas av Kammarrätten. Kammarrätten skriver bland annat i sitt beslut:

Det framgår inte av regionens beslut hur fördelningen av kostnader enligt den nya ansvarsmodellen kan inordnas i det ersättningssystem som gäller enligt LOL och anslutande förordning. Kammarrätten bedömer för egen del att regionens modell för fördelning av kostnadsansvar inte är förenlig med systemet enligt LOL

Beslutet är mycket positivt för taxeläkarna, som slipper delat kostnadsansvar, både i Stockholm och i övriga landet. Om regionen hade fått rätt hade så klart risken funnits att liknande beslut fattats även i andra regioner.


Kontaktperson

  1. Hannu Määttänen
    Ordförande Storstockholms Privatläkarförening

Fler nyheter


Webcert - skicka digitala intyg kostnadsfritt

Webcert gör det möjligt att skapa digitala intyg. Genom att intygen kan skickas digitalt till exempelvis Försäkringskassan minskar handläggningstiden vid sjukskrivning och rehabilitering. Instruktioner för hur du ansluter dig till…
Övriga nyheter

Nyhetsbrev Oktober 2022

Hösten har kommit en bra bit på väg, träden har skiftat färg och är nu vackert gula, röda samt orange även med visst grönt inslag som dröjer kvar. Vi har också skiftat politisk ledning. Den nya ledningen med sitt Tidöavtal …
Nyhetsbrev

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare