Hoppa till innehåll

Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

Stockholm, 20 oktober 2017
Till: Saco

Sveriges läkarförbund tackar för möjligheten att svara på ovan nämnda remiss.

Vi tillstyrker remissen.

Med vänlig hälsning
Sveriges läkarförbund
Arbetsliv och juridik

Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbind
Shewen Aziz, handläggare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare