Hoppa till innehåll

Dataskydd inom socialdepartementets verksamhetsområde -en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:66)

Stockholm, 23 november 2017
Till: Socialdepartementet

Sveriges läkarförbund har fått rubricerande betänkande på remiss från Socialdepartementet. Läkarförbundet, som inskränker sitt remissvar till de delar som avser hälso- och sjukvård, vill lämna följande synpunkter:

Läkarförbundet vill understryka vikten av att lagändringar inte får försämra dagens förutsättningar för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvårdens område. De ändringar som införs angående receptregister får inte innebära att arbetet med en nationell läkemedelslista försvåras.

Lagstiftningen som reglerar hantering av patientdata i vården måste moderniseras och anpassas efter dagens behov av informationsöverföring mellan vårdgivare och huvudmän. Dagens patienter rör sig mellan olika vårdgivare, vårdnivåer och huvudmän. Därför måste vi ha en lagstiftning som tillåter att informationen följer patienten och inte hindras av fiktiva gränser mellan landsting och mellan olika vårdgivare.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Avdelningen för Arbetsliv och juridik

Thomas Lindén, Ordförande i Sveriges läkarförbunds Etik- och ansvarsråd
Fredrik Engdahl, Handläggare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2017
Dataskydd inom socialdepartementets verksamhetsområde -en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:66)