Hoppa till innehåll

Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Stockholm, 19 juni 2017
Till: Saco
Gem 2017/0115

Sveriges läkarförbundet har fått möjlighet att yttra över betänkandet digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

År 2025 ska Sverige vara världsledande på att använda digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården för att främja jämlik hälsa, delaktighet och ta tillvara på enskildas resurser. För att nå dit krävs att regeringen kraftsamlar och tar ett tydligare ansvar för styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster.

Läkarförbundet ställer sig positivt till utredningens förslag att regeringen ska lägga fast ett tydligt och styrande mål för när digital förvaltning ska vara genomförd inom staten. Vi stödjer också förslaget att samla ansvaret för nationella digitala tjänster och digital infrastruktur hos Ekonomistyrningsverket.

Förbundet delar också utredningens bedömning att frågor kring informationssäkerhet, personlig integritet och personuppgiftsansvar behöver integreras i digitaliseringen av den offentliga sektorn.

Med vänlig hälsning
Sveriges läkarförbund
Avdelningen för Politik och profession

Elin Karlsson, Ordförande i Läkarförbundets Råd för läkemedel, IT och medicinteknik
Camilla Damell, Utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare