Hoppa till innehåll

Promemorian Några frågor om alkolås

Stockholm, 19 oktober 2017
Till: Näringsdepartementet

I den remitterade promemorian föreslås ändringar i körkortslagen. Ändringarna syftar till att anpassa svensk lag så att denna överensstämmer med bindande EU-reglering i tredje körkortsdirektivet. Läkarförbundet anser att nuvarande svenska reglering – som under vissa förutsättningar tillåter att personer med alkoholberoende eller alkoholmissbruk beviljas körkort med villkor om alkolås – är rimlig och att det är olyckligt att bindande EU-reglering förefaller hindra att vi har kvar den. Förbundet noterar även att det tredje körkortsdirektivet inte uttryckligen anger alkoholmissbruk som ett hinder mot körkort. Förutom dessa påpekanden, och den allmänna reflektionen att körkortslagen är väldigt omständligt formulerad, har Läkarförbundet inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Arbetsliv och juridik

Thomas Lindén, Ordförande i Sveriges läkarförbunds Etik- och ansvarsråd
Tomas Hedmark, Handläggare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare