Hoppa till innehåll

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Stockholm, 12 april 2017
Till: Transportstyrelsen, Väg- och järnvägsavdelningen

Sveriges läkarförbund har getts tillfälle att lämna synpunkter på förslag till en ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010: 125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Läkarförbundet konstaterar att ändringen, som handlar om vilka krav på anfallsfri period vid epilepsi som ska gälla för de högre körkortsbehörigheterna, är nödvändig för att Sverige ska uppfylla gällande EU-krav. Förbundet har mot denna bakgrund inget att invända mot den förslagna ändringen.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Avdelningen för politik och profession

Heidi Stensmyren, Ordförande Sveriges läkarförbund
Per Wahlstedt, utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare