Hoppa till innehåll

Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

Stockholm, 18 juni 2018
Till: Socialdepartementet Regeringskansliet
S2018/03106/FS

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade promemoria på remiss från Socialdepartementet och vill lämna följande synpunkter.

Läkarförbundet har inget att invända mot att den nuvarande lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall ersätts av två nya lagar eller mot att frågorna om kirurgiska ingrepp i könsorganen och könsregistrering i folkbokföringen frikopplas från varandra.

Läkarförbundet ställer sig även i övrigt positivt till förslagen i promemorian. Förbundet vill särskilt instämma i att det i förordning och myndighetsföreskrifter bör preciseras vilket underlag som ska bifogas ansökan om ändring av kön i folkbokföringen. Det är också bra att Socialstyrelsen föreslås få i uppdrag att i samråd med Skatteverket ta fram överskådlig information till allmänheten om möjligheterna till och konsekvenserna av ändring av kön i folkbokföringen.

En redaktionell kommentar: I lagtextförslaget till 6 § tredje stycket i den nya lagen har ett kommatecken fallit bort efter ordet ”stycket”.

Med vänlig hälsning SVERIGES LÄKARFÖRBUND Arbetsliv och juridik

Thomas Lindén
Ordförande i Sveriges läkarförbunds Etik- och ansvarsråd

Tomas Hedmark
Handläggare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare