Hoppa till innehåll

Fredag 19/4 så stänger medlemsrådgivningen kl. 11:00 pga sjukdom. Tack för er förståelse.

Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer

Stockholm, 18 september 2018
Till: Saco
Gem 2018/0224

Sveriges läkarförbund har fått möjligheten att yttra sig om rubricerad promemoria med förslag till förordning från Socialdepartementet. Läkarförbundet tackar för möjligheten och vill lämna följande synpunkter.

 

Läkarförbundet stödjer remissförslaget utan några förbehåll, med hänvisning till följande argument:

  • Deltagandet i cellprovtagningen förväntas öka och genom tidig upptäckt minskar dödligheten i livmoderhalscancer.
  • Kvinnor i lägre socioekonomiska grupper tvingas inte avstå från provtagningen på grund av avgiften. Därmed uppnår man en mer jämlik vård.
  • Genom Socialstyrelsens bemyndigande att förordna och reglera ålderskategorier och provtagningsintervallet blir vården mer jämlik över landet.
  • Kostnaden för avgiftsfritt cellprov är försumbar i jämförelse med de fördelar som förväntas erhållas.

 

Med vänlig hälsning

SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Heidi Stensmyren
Ordförande Sveriges läkarförbund

Sara Tunlid
Utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare