Hoppa till innehåll

Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

Stockholm, 24 januari 2018
AJ-nr: 5/2018

Sveriges läkarförbund har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria. I promemorian föreslås ändringar i socialförsäkringsbalken, lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Förslagen i promemorian syftar till att skapa ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem.

Förbundet tillstyrker förslaget som syftar till att skydda pensionssparare mot oseriösa aktörer på marknaden och skapa ett mer tryggt fondtorg. Denna förändring av premiepensionssystemet bör dock inte innebära högre avgifter för den enskilde individen.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Arbetsliv och juridik

Heidi Stensmyren, Ordförande
Jasmina Ring, Handläggare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare