Hoppa till innehåll

Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension

Stockholm, 21 augusti 2018
Till: Saco
Fi 2018/02415/S1

Sveriges läkarförbund har fått rubricerande betänkande på remiss och vill lämna följande synpunkter.

Förbundet ställer sig bakom förslaget om att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension. Av den anledningen motsätter vi oss förslaget att höja skatten för de personer som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år och har en fastställd förvärvsinkomst som överstiger 1 175 000 kronor per år.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Arbetsliv och juridik

Heidi Stensmyren Camilla Morath
Ordförande Handläggare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2018
Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension