Hoppa till innehåll

Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd

Stockholm, 21 maj 2018
Till: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Gem 2018/0169

Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd, dnr 1012/2018, 1013/2018, 1014/2018, 1015/2018 och 1016/2018.

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande.

En ny förvaltningslag träder i kraft 1 juli 2018. TLV har med anledning av detta lämnat förslag om ändringar i myndighetens föreskrifter och allmänna råd. TLV uppger att några ändringar i sak inte är avsedda och att hanteringen av ärenden på TLV kommer att gå till på samma sätt som tidigare.

Sveriges läkarförbund tillstyrker förslaget till ändringar av TLV:s föreskrifter och allmänna råd.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND Avdelningen för Politik och profession

Elin Karlsson
Styrelseledamot

Björn Södergård
Utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2018
Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd