Hoppa till innehåll

Förslag till ändring av TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.

Stockholm, 31 augusti 2018
Till: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Gem 2018/0232

TLV föreslår att TLVFS 2009:4 ska ändras på så sätt att den tid för vad som kallas slutförsäljning av det läkemedel som är föregående prisperiods periodens vara, förlängs från 15 dagar till att istället gälla 20 dagar. I övrigt är hanteringen vid slutförsäljningen oförändrad. TLV uppskattar att kostnaden för patienter och samhälle skulle vara ca en miljon kronor per år för att genomföra förändringen. TLV föreslår denna förändring eftersom myndigheten bedömer att det kommer att bli lättare för apoteken att lagerhålla läkemedel i tillräcklig mängd (framförallt för mindre apotek). Detta skulle alltså även kunna leda till fördelar för patienterna i och med att de skulle få sina läkemedel expedierade direkt i högre grad än i dag. Dessutom minskar risken för kassation av läkemedel och returer av läkemedel. TLV föreslår vidare att myndigheten ska följa upp hur förslaget faller ut i verkligheten.

Läkarförbundet har ingenting att invända mot det förslag som TLV lägger fram förutsatt att det verkligen leder till en ökad tillgänglighet av läkemedel för landets patienter och en minskad kassation. Det är därför av vikt att TLV följer utvecklingen och snabbt åtgärdar eventuella problem som kan uppstå till följd av den föreslagna förändringen.

Med vänlig hälsning

 

SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Elin Karlsson
Ordförande RLIM; Rådet för läkemedel IT och medicinteknik

Eva Stina Lönngren
Utredare
Avdelningen för Politik och profession

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2018
Förslag till ändring av TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.