Hoppa till innehåll

Nationellt vårdprogram Cancerrehabilitering

Stockholm, 1 oktober 2018
Till: Regionalt cancercentrum syd
Gem 2018/0316

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Dokumentet är välskrivet, strukturerat, omfattande på ett befogat sätt och mycket viktigt, då vi ser att hela rehabiliteringsområdet idag är eftersatt. På det hela taget ställer vi oss mycket positiva.

Vi har dock följande synpunkter:

  • Vi skulle önska en tydligare koppling till kontinuitet i patient-läkarrelationen i hela dokumentet, exempelvis genom att det opersonliga ”läkaren” när så är möjligt ersätts med ”patientens läkare”, ”patientansvarig läkare” etc.  Detta då vi alltför ofta ser att läkare används som pinnar i en så kallad produktionsplanering där kontinuitet inte värdesätts.
  • Vi välkomnar att det i dokumentet förtydligas när den fasta vårdkontakten ska vara läkare.
  • Det är viktigt att resurser tillförs i tillräcklig mängd.
  • Alternativ som rehabiliteringsresor utomlands och privata alternativa vårdgivare bör beaktas.

Vänliga hälsningar

Heidi Stensmyren
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Björn Södergård
Utredare
Politik och profession

 

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare