Hoppa till innehåll

Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel

Stockholm, 18 september 2018
Till: Justitiedepartementet
Dnr Ju2018/04023/Å

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade betänkande på remiss från Justitiedepartementet. Läkarförbundet har inga synpunkter på innehållet i betänkandet.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Thomas Lindén
Ordförande i Sveriges läkarförbunds Etik- och ansvarsråd

Tomas Hedmark
Handläggare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare