Hoppa till innehåll

Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso- och sjukvården

Stockholm, 28 augusti 2018
Till: Socialstyrelsen
4.1.1-15242/2018

Sveriges läkarförbund har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.

Vi tackar för möjligheten att få komma med synpunkter på förslag till ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso- och sjukvården. Vi ser positivt på utvecklingen mot digitala lösningar på de intyg som dagligen utfärdas av våra medlemmar. Därför vill vi tillstyrka de ändringar som förslaget medför. Vi har dock några synpunkter som vi särskilt vill lyfta.

I förslaget regleras inte längre att det är verksamhetschefen som ska ansöka om undantag från kompetenskraven gällande vårdintyg respektive rättspsykiatriska utlåtanden m.m. Frågor om vem som kan ansöka om undantag i sådana fall överlämnas till vårdgivaren att bedöma. Vi vill erinra om att det är av största vikt av inte minst patientsäkerhetsskäl, att vårdgivaren har tydliga och adekvata rutiner för detta så att ansvarsfrågan inte äventyras.

Att intygen är kompatibla med samtliga journalsystem är av yttersta vikt och vi ser därför det som självklart att vårdens journalsystem fortsätter att utvecklas för att kunna stödja utvecklingen av de digitala intygen.

Med vänlig hälsning

SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Thomas Lindén
Ordförande i Etik- och ansvarsrådet

Fredrik Engdahl
Arbetsliv och juridik

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2018
Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso- och sjukvården