Hoppa till innehåll

Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede

Stockholm, 8 januari 2018
Till: Saco
AJ-nr 1/2018

Sveriges läkarförbund har fått ovanstående förslag på remiss och vill lämna följande synpunkter.

Det föreslås att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) för den eller de personer som startar ett aktiebolag under uppbyggnadsskedet av det nystartade företaget ska beräknas på samma sätt som redan gäller vid start av enskild näringsverksamhet och handelsbolag. Dessutom föreslås att tidsramen som räknas som uppbyggnadsskede förlängs från 24 till 36 månader.

Sveriges läkarförbund är positiva till förslagen. Det finns ett behov av ökad social trygghet exempelvis vid sjukdom och föräldraskap för företagets företrädare under uppbyggnadsskedet. Det är även eftersträvansvärt att företagsformer behandlas lika, inte minst när det gäller sociala förmåner. Sveriges läkarförbund välkomnar därför de föreslagna ändringarna.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Arbetsliv och Juridik

Sven Söderberg, Ordförande i Sveriges Privatläkarförening
Mia Wallgren, Handläggare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2018
Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede