Hoppa till innehåll

Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner

Stockholm, 21 mars 2018
Till: Saco
AJ-nr 11-2018

Sveriges läkarförbund har fått rubricerande betänkande på remiss och vill lämna följande synpunkter.

Förbundet anser det vara positivt att man som förslag har att blåljussabotage ska införas som ny brottsrubricering i brottsbalken. Vi ser även positivt på att straffet för grovt våld eller hot mot tjänsteman enligt 17 kap. 1 § brottsbalken höjs till fängelse i lägst ett år och högst sex år. Det är därutöver positivt att man avser att beakta allvaret i de fall där den tilltalade med våld eller hot har angripit någon i eller med anledning av dennes yrkesutövning.

Angrepp mot blåljuspersonal och räddningsfordon bör alltid betraktas som allvarligt.

Med vänlig hälsning

SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Arbetsliv och juridik

Marina Tuutma, Ordförande Arbetslivsgruppen
Camilla Morath, Handläggare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2018
Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner