Hoppa till innehåll

Yttrande över Remiss AFS 201X:X Smittrisker

Stockholm, 2 januari 2018
Till: Arbetsmiljöverket
AFS 201X:X Smittrisker

Kommunal, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet samt Sveriges Läkarförbund har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till föreskrifter om smittrisker, AFS 201X:X Smittrisker, och lämnar härmed ett gemensamt remissvar.

Läs yttrandet i sin helhet

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare