Hoppa till innehåll

Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt

Stockholm, 27 juni 2019
Till: Saco
Gem 2019/0154

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Sammanfattning

I den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet ingår att avskaffa den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt) den 1 januari 2020.

Läkarförbundet anser att det är en korrekt prioritering att genomföra förändringen av inkomstbeskattning då reformen bedöms ha positiva effekter på utbildningsval, arbetsutbud och välfärdsfinansiering utan långsiktigt försvagade offentliga finanser. Läkarförbundet tillstyrker reformen.

Heidi Stensmyren
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Joakim Skoog
Utredare, avdelningen för politik och profession
Sveriges läkarförbund

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare