Hoppa till innehåll

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige

Stockholm, 18 mars 2019
Till: Saco
Gem 2019/0071

Sveriges läkarförbund, som fått rubricerad promemoria på remiss från Saco, har inget att erinra mot att det inrättas en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige. Förbundet tillstyrker även att institutionen ska ha det uppdrag som framgår i förslaget till lag om Sveriges nationella institution för mänskliga rättigheter.

Vänliga hälsningar
Thomas Lindén
Ordförande i Sveriges läkarförbunds Etik- och ansvarsråd
Tomas Hedmark
Förbundsjurist Arbetsliv & Juridik

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2019
Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige