Hoppa till innehåll

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling (dnr R 65.19)

Stockholm, 5 november 2019
Till: SACO
Gem 2019/0217

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling förstärks genom ett förslag från regeringen. Det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige höjs från 230 000 kronor till 450 000 kronor per månad. Vidare ska den allmänna löneavgiften sättas ned med tio procentenheter på sådan ersättning till personer som arbetar med forskning eller utveckling som berättigar till avdrag från arbetsgivaravgifterna. Reglernas utformning omfattar samtliga branscher så länge det finns ett kommersiellt syfte med forskningen eller utvecklingen. Förslagen avser endast nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag omfattas därför inte av förslaget.

Läkarförbundet tillstyrker förslaget eftersom det på sikt kan förstärka landets forskning. Vi anser dock att arbetsgivaravgifterna bör sänkas på samma sätt även för personer som arbetar med forskning utan kommersiellt syfte. Denna forskning kan även den leda till stora vinster/exportintäkter för landet i förlängningen. Även enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag som betalar egenavgifter samt bedriver forskning skulle kunna gagnas av motsvarande lättnader.

Vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale
Andre vice ordförande samt ordförande i utbildnings- och forskningsrådet, UFO
Sveriges läkarförbund

Björn Södergård
Utredare
Avdelningen för politik och profession

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2019
Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling (dnr R 65.19)