Hoppa till innehåll

Ändrade regler för kostförmån i särskilda fall

Stockholm, 8 juli 2020
Till: Finansdepartementet
Gem 2020/0135

Sveriges läkarförbund har fått rubricerad promemoria på remiss från Finansdepartement och vill lämna följande synpunkter.

Läkarförbundet ser positivt på att från förmånsbeskattning undanta måltider som lämnas av allmänheten i syfte att visa anställda uppskattning och stöd. Läkarförbundet tillstyrker därför förslaget i sin helhet.

Vänliga hälsningar

Heidi Stensmyren Ordförande
Sveriges läkarförbund

Martin Riis
Ombudsman
Arbetsliv och juridik

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare