Hoppa till innehåll

Dröjsmålsränta vid erkännande av yrkeskvalifikationer (UD2020/04338/HI)

Stockholm, 23 april 2020
Till: Utrikesdepartementet
Gem 2020/0084 2

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Sammanfattning

Sveriges läkarförbund tillstyrker förslaget då det enbart kan vara positivt för våra medlemmar och för kompetensförsörjningen av läkare, och annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som omfattas av Yrkeskvalifikationsdirektivet (YKD), att den rätt till dröjsmålsränta som följer av Yrkeskvalifikationsdirektivet genomförs i svensk rätt.

Vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale
Andre vice ordförande
Sveriges läkarförbund

Per Wahlstedt
Hälso- och sjukvårdspolitisk utredare
Avdelningen Politik och profession

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2020
Dröjsmålsränta vid erkännande av yrkeskvalifikationer (UD2020/04338/HI)