Hoppa till innehåll

Förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 och föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall (diarienumret 4.1-31255/2020)

Stockholm, 16 november 2020
Till: Socialstyrelsen
Gem 2020/0206

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat förslag till föreskrifter på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Läkarförbundet anser att om vaccinationer mot Covid-19 ska kunna genomföras brett i befolkningen behövs förfarandet förenklas. Om indikationerna för vaccinationen formuleras tydligt kan vi inte se något hinder för att distriktsköterskor och sjuksköterskor med jämförbar kompetens kan ordinera läkemedel för vaccination.

Av § 4 i den föreslagna föreskriften framgår att det är verksamhetschefen som ska ansvara för att det görs en bedömning av om en utbildning är likvärdig med specialistutbildningen till distriktssköterska. Verksamhetschefen ska dessutom ansvara för att det görs en bedömning av om en utbildning inom kunskapsområdet vaccinationsverksamhet är likvärdig med den som ges på specialistutbildningen till distriktssköterska.

Med verksamhetschefen får man förmoda att här menas verksamhetschefen i berörd primärvårdsverksamhet. Verksamhetschefsposten kan innehas av personer med kort eller ingen medicinsk utbildning. Det är därför viktigt att arbetsgivaren försäkrar sig om att den som ska bedöma sjuksköterskans kompetens/utbildning enligt föreslagen föreskrift besitter erforderlig kompetens för bedömningen.

Vänliga hälsningar

Heidi Stensmyren
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Björn Södergård
Utredare
Avdelningen för politik och profession

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2020
Förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 och föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall (diarienumret 4.1-31255/2020)