Hoppa till innehåll

Eftermiddag och kväll måndag 22 april genomför vi ett planerat underhållsarbete kring inloggningen på slf.se. Störningar kan förekomma.

Förslag till föreskrifter om tillfälliga villkor för avgiftsfri screening med anledning av sjukdomen covid-19

Stockholm, 24 juni 2020
Till: Socialstyrelsen
Gem 2020/0121

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Sammanfattning

Läkarförbundet samlar ett stort antal specialitetsföreningar, lokalföreningar och yrkesföreningar. Dessa berörs i varierande utsträckning av förslaget och har delvis olika perspektiv på förslaget. Läkarförbundet har därför ingen samlad syn i frågan utan översänder samtliga inkomna synpunkter från förbundets delföreningar.

Läkarförbundet har fått in följande remissvar från Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG):

Det finns många fördelar för både kvinnorna, sjukvården och samhällsekonomiskt med självprovtagning för HPV analys i alla åldrar från 23 – 70 år.

Det har publicerats och kommer att publiceras flera nationella och internationella studier som talar för att primär självprovtagning för HPV analys med reflextestning hos barnmorska vid positiv HPV är lika effektiv som, och mer ekonomiskt fördelaktig än, primär HPV-screening hos barnmorska.

Socialstyrelsens förslag stöds av SFOG och dess arbetsgrupper inom ämnesområdet.

Vänliga hälsningar

Heidi Stensmyren
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Per Wahlstedt
Hälso- och sjukvårdspolitisk utredare
Avdelningen Politik och profession

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2020
Förslag till föreskrifter om tillfälliga villkor för avgiftsfri screening med anledning av sjukdomen covid-19