Hoppa till innehåll

Fusk vid antagning till högskoleutbildningen – vad händer sen? SOU 2019:50

Stockholm, 7 maj 2020
Till: Utrikesdepartementet
Gem 2020/0053

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Lärosätena vittnar om att fusket vid antagning ökar. Läkarförbundet anser att det är ett allvarligt problem som måste bekämpas. Att fuska sig in på en utbildning trotsar grundläggande principer om rättvisa och moral. Det är ett egoistiskt beteende som också drabbar andra. Många som söker sig till läkarutbildningen har kämpat hårt för att få tillräckligt bra betyg för att bli antagna. Att dessa personer tvingas ge upp sin plats, till fördel för någon som har fuskat, är helt oacceptabelt.

Att bli av med sin utbildningsplats på grund av att man fuskat sig in på utbildningen är fullt rimligt. Förbundet anser dock inte att återkallandet av ett betygsbeslut är en lämplig åtgärd för att minska fusk vid antagning till universitet och högskola. Även om det finns fördelar med den typen av åtgärder så delar vi utredningens bild av att konsekvenserna av ett sådant beslut blir oproportionerliga. Istället bör man genomföra insatser för att begränsa möjligheterna att bli antagen med hjälp av förfalskade betyg eller andra oriktiga meriter.

De vanligaste förekommande fallen av fusk vid antagning är då individer har fuskat vid högskoleprovet och antagits till utbildningen på grund av det felaktiga provresultatet. För att motverka fusket på högskoleprovet bör man införa kontroller med hjälp av radiovågsdetektorer, så som det föreslås i betänkandet ”Kontroller vid högskoleprovet” (SOU 2019:37). Det är en ändamålsenlig åtgärd som sannolikt kommer att ha en avskräckande effekt mot fusk på högskoleprovet.

Vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale
Andre vice ordförande
Ordförande utbildnings- och forskningsrådet
Sveriges läkarförbund

Hampus Carlson
Utredare
Avdelning för Politik och profession

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2020
Fusk vid antagning till högskoleutbildningen – vad händer sen? SOU 2019:50