Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer (UD2020/04337/HI)

Stockholm, 23 april 2020
Till: Utrikesdepartementet
Gem 2020/0084

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Sammanfattning

Sveriges läkarförbund tillstyrker förslaget då det enbart kan vara positivt för våra medlemmar och för kompetensförsörjningen av läkare, och annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som omfattas av Yrkeskvalifikationsdirektivet (YKD), att säkerställa att endast proportionerliga krav på yrkeskvalifikationer införs i medlemsstaterna.

 

Vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale
Andre vice ordförande
Sveriges läkarförbund

Per Wahlstedt
Hälso- och sjukvårdspolitiska utredare
Avdelningen Politik och profession

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2020
Proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer (UD2020/04337/HI)