Hoppa till innehåll

Remiss av Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning – Delbetänkande av Komet (SOU 2020:53), diarienummer N2020/02388

Stockholm, 30 november 2020
Till: Socialdepartementet
Gem 2020/0210

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Läkarförbundet tillstyrker förslaget.

Vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Björn Södergård
Utredare
Sveriges läkarförbund

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2020
Remiss av Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning – Delbetänkande av Komet (SOU 2020:53), diarienummer N2020/02388