Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård vårdområde – Kurativt syftande kirurgisk behandling vid peniscancer (Dnr 5.3-37242/2019)

Stockholm, 4 maj 2020
Till: Socialstyrelsen
Gem 2020/0038

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss. Läkarförbundet tillstyrker denna remiss.

Vänliga hälsningar
Heidi Stensmyren
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Björn Södergård
Utredare
Avdelningen för politik och profession
bjorn.sodergard@slf.se

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2020
Underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård vårdområde – Kurativt syftande kirurgisk behandling vid peniscancer (Dnr 5.3-37242/2019)