Hoppa till innehåll

Utvidgad tidsgräns för expertskatt (R 51.20)

Stockholm, 10 juli 2020
Till: SACO
Gem 2020/0136

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

En utvidgad tidsgräns för expertskatt innebär att det blir mer attraktivt för utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner att fortsatt arbeta i Sverige under hela den femårsperiod som vistelsen är avsedd att pågå. Förslaget innebär att Sverige stärker sin position och konkurrensmöjlighet i relation till andra länder i Europa, framförallt inom Norden. Det kommer även innebära besparingar för arbetsgivare som anställer utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner på grund av lägre arbetsgivaravgifter.

Mot bakgrund av detta tillstyrker Sveriges läkarförbund promemorians förslag om att utvidga skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner till att gälla under de fem första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige.

 

Vänliga hälsningar
Heidi Stensmyren
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Hampus Carlson
Utredare
Avdelning för Politik och profession

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare