Hoppa till innehåll

Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring S2021/01368

Stockholm, 25 februari 2021
Till: Socialdepartementet
Gem 2021/0038

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerad promemoria på remiss och vill framföra följande
synpunkter.

4.1 Regeringen gör bedömningen att avgiftsklass 3 ska gälla som avgift för prövning av
ansökan om intyg för godkänd bastjänstgöring. Avgiftsklass 3 motsvarar i nuläget 1660
kronor. Läkarförbundet ställer sig bakom det förslaget.

4.2 Läkarförbundet ställer sig även bakom förslaget om att regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om vilken praktisk tjänstgöring som krävs
för att få legitimation som läkare. Möjligheten att ta ut läkarexamen för dem som går den
nuvarande läkarutbildningen 1) gäller fram till och med 31 december 2029.

Det innebär att möjligheten till praktisk tjänstgöring (AT) behöver finnas ännu längre för att undvika inlåsningseffekter. Läkarförbundet ser gärna att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer samarbetare med oss i arbetet med att ta fram föreskriften.

Vänliga hälsningar
Madeleine Liljegren
Ordförande utbildnings- och forskningsrådet

Sveriges läkarförbund
Hampus Carlson
Utredare
Politik och profession
Hampus.Carlson@slf.se
Direkttelefon 08-790 34 24

1) bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) i lydelsen före den 1 juli 2019)

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare