Hoppa till innehåll

Förslag om ändring av lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler

Stockholm, 9 november 2021
Till: Socialdepartementet
Gem 2021/0183

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade promemoria på remiss från Socialdepartementet.

Läkarförbundet har inget att erinra mot förslaget att kravet på bosättning i en region för att
där kunna delta i sprututbytesverksamhet tas bort. Ett borttagande av bosättningskravet
bidrar, enligt förbundets uppfattning, till ett förbättrat smittskydd.

Vänliga hälsningar

Torsten Mossberg
Ordförande i Sveriges läkarförbunds
Etik- och ansvarsråd

 

Tomas Hedmark
Förbundsjurist
Arbetsliv & Juridik
tomas.hedmark@slf.se
08-790 33 31

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2021
Förslag om ändring av lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler