Hoppa till innehåll

Förslag till ändring av föreskrifter (AFS 2020:9) med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av hotet från covid-19 (dnr 2021/061256)

Stockholm, 11 november 2021
Till: Arbetsmiljöverket
Gem 2021/0237

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss. Sveriges läkarförbund har inga invändningar och tillstyrker därför förslaget.

Vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale

Ordförande

Sveriges läkarförbund

 

 

 

Björn Södergård

Utredare

Avdelningen för politik och profession

bjorn.sodergard@slf.se

 

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2021
Förslag till ändring av föreskrifter (AFS 2020:9) med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av hotet från covid-19 (dnr 2021/061256)