Hoppa till innehåll

Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort

Stockholm, 17 juni 2021
Till: Transportstyrelsen
Gem 2021/0109

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat föreskrifter på remiss från Transportstyrelsen och vill framföra följande synpunkter.

Sveriges läkarförbund tillstyrker Transporstyrelsens förslag till ändringar av TSFS 2010:125, 1 Kapitlet Diabetes Mellitus och 17 Kapitlet.

Till skillnad från den rådande texten i TSFS 2010:125 utgår förslaget i sina bestämmelser på ett konsekvent och logiskt sätt ifrån risken för en person med diabetes, oavsett diabetestyp, att drabbas av allvarlig hypoglykemi och från de potentiella konsekvenserna av en hypoglykemi. Därigenom är de föreslagna bestämmelserna lättare för både patienten med diabetes och vården att förstå samt lättare för vården att efterfölja. Vi ser inga nackdelar med den föreslagna skrivningen jämfört med den rådande skrivningen.

Vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Eva Stina Lönngren
Utredare, avdelningen för Politik och Profession
evastina.lonngren@slf.se

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2021
Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort