Hoppa till innehåll

Förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19

Stockholm, 2 juli 2021
Till: Socialstyrelsen
Gem 2021/0136

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade föreskrifter på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Läkarförbundet anser att det är viktigt att även barn ska kunna vaccineras så enkelt som möjligt under en pågående pandemi. Att det är just barn gör dock att förfarandet måste vara patientsäkert.

Regionerna har i dag system för läkarbedömningar när vuxna vaccineras. I exempelvis Skåne finns läkare tillgängliga vid covid-vaccinationer och läkare konsulteras alltid om en patient har uppgett uppgifter i samband med anamnestagningen som kan leda till tveksamheter om patienten kan vaccineras eller ej. Detta anser Läkarförbundet är ett välfungerande och patientsäkert förfarande.

När nu barn ska börja vaccineras kan vi inte godta en mindre medicinsk säkerhet än för vuxna och anser därför att läkare måste finnas tillgängliga vid vaccinationer för att kunna konsulteras vid behov. Vi kan därför inte tillstyrka de föreslagna föreskrifterna.

Vänliga hälsningar

Karin Båtelson

Ordförande Rådet för läkemedel och medicinteknik

Sveriges läkarförbund

 

 

 

Björn Södergård

Utredare

Bjorn.sodergard@slf.se

 

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2021
Förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19