Hoppa till innehåll

Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:16)

Stockholm, 18 augusti 2021
Till: SACO
Gem 2021/0127

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerande remiss från Saco och vill lämna följande synpunkter.

Det är positivt att de av förbundets medlemmar vars arbetsgivare inte är anslutna till kollektivavtal, får tillgång till omställnings- och kompetensstöd. Att förlägga
omställningsorganisationen under en befintlig myndighet presenteras som det mest ekonomiskt effektiva, men förbundet ifrågasätter om Kammarkollegiet är rätt val.
Kammarkollegiet har begränsad erfarenhet av att ge stöd och råd till personer som behöver ställa om till nya jobb eller vidareutbildas till andra tjänster.

En omställningsorganisation för både privat och offentlig sektor måste ha god kunskap om kompetensbehov och utbildningskrav, samt vara insatt i de behov och krav som gäller på
arbetsmarknaden för förbundets medlemmar. Det är av yttersta vikt att en sådan organisation snabbt kommer på plats och är redo för att påbörja arbetet redan 1 oktober
2022.

Sveriges Läkarförbund står bakom ett genomförande av principöverenskommelsen mellan PTK, IF Metall, Kommunal och Svenskt Näringsliv, och i övrigt hänvisas till Sacos yttrande på denna remiss.

Vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Ulrika Nyh
Arbetsliv och Juridik

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2021
Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:16)