Hoppa till innehåll

Ny lag om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot covid-19 (S2021/02048)

Stockholm, 21 april 2021
Till: Socialdepartementet
Gem 2021/0050

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande.

Sammanfattning
Regeringen föreslår att ersättning kan sökas från staten om Läkemedelsförsäkringen inte
täcker skadan. Den statliga ersättningen kommer att komplettera Läkemedelsförsäkringens
ersättning, och bygga på samma principer som den. Ersättningen omfattar dels serieskador
orsakade av vaccin mot covid-19 som ingår i försäkringen, dels skador orsakade av vaccin
mot covid-19 som inte ingår i Läkemedelsförsäkringen.

Staten ska betala ersättning för personskada som med övervägande sannolikhet har
orsakats av vaccin som tillhandahållits i Sverige mot covid-19. Den statliga ersättningen ska
uppgå till de belopp som följer av skadeståndslagen, dock högst 10 miljoner kronor per
person. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 december 2021. Lagen ska gälla även för
skada som inträffat före lagen trätt i kraft.

Sveriges läkarförbund ser positivt på de förslag som presenteras och tillstyrker dessa.

Vänliga hälsningar
Sofia Rydgren Stale
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Mia Wallgren
Förbundsjurist
Arbetsliv & Juridik
Mia.wallgren@slf.se
Direkttelefon 08-790 3329

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2021
Ny lag om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot covid-19 (S2021/02048)