Hoppa till innehåll

Omställningsstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:18)

Stockholm, 18 augusti 2021
Till: SACO
Gem 2021/0129

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerande remiss från Saco och vill lämna följande synpunkter.

Förbundet står bakom möjligheterna att göra det ekonomiskt hållbart för individen att studera mitt i arbetslivet med ett rimligt inkomstbortfall. Vad som bedöms vara rimligt är en
diskussion som måste föras vidare, och förbundet konstaterar att det även finns skillnader i stöd för offentlig och privat sektor genom nuvarande omställningsavtal.

Som representanter för en grupp akademiker, som är specialister i sitt område, så vill vi poängtera att den föreslagna utformningen där det bl.a. inte är möjligt att erhålla stöd för
utlandsstudier eller för studier man redan har examen för, kan visa sig vara begränsande för våra medlemmars möjligheter att ta del av stödet. Det kan exempelvis röra sig om en
specialist inom ett område som kan komma att behöva byta specialitetsinriktning, för omställning till en bristspecialitet.

Vidare, när det gäller kravet på att utbildningen ska stärka den arbetssökandes ställning med beaktande av arbetsmarknadens behov så vill förbundet framhålla individens rätt till själv att
avgöra vilka utbildningar som stärker hens kompetens och ställning på arbetsmarknaden.

Sveriges Läkarförbund står bakom ett genomförande av principöverenskommelsen mellan PTK, IF Metall, Kommunal och Svenskt Näringsliv. I övrigt hänvisas till Sacos yttrande på denna remiss.

Vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Ulrika Nyh
Arbetsliv och Juridik

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2021
Omställningsstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:18)