Hoppa till innehåll

Remiss av promemoria – förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg, S2021-02252

Stockholm, 31 mars 2021
Till: Socialdepartementet
Gem 2021/0051

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerad remiss och vill framföra följande sammanfattning.

Sammanfattning
Läkarförbundet ställer sig sammanfattningsvis positiva till den föreslagna förordningens
intentioner om att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personalen i hälso- och
sjukvården, genom att tillföra statsbidrag. Vi ser bland annat hur den psykiska ohälsan ökar
hos framför allt kvinnor som är specialistläkare, där orsakerna ofta går att finna i en bristfällig
arbetsmiljö. Så satsningar på arbetsmiljön är välkommet.

Vi ser dock att det inte alltid är pengar som saknas. Våra förtroendevalda möter tyvärr alltför
ofta – såväl offentliga som privata – vårdarbetsgivare som har låga ambitioner i det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Orsakerna till det är säkert flerfaldiga, men tidsbrist, brist på
arbetsmiljökunskaper eller helt enkelt att man inte förstår nyttan av att jobba förebyggande,
är vad våra förtroendevalda vittnar om. Utöver ytterligare ekonomiska resurser behövs
således också ett ökat tryck i arbetsmiljöfrågorna. Förhoppningsvis kommer regeringens
nyligen beslutade arbetsmiljöstrategi att ytterligare knuffa arbetsmiljöarbetet i rätt riktning.

Läkarförbundet anser vidare att det är viktigt att arbetstagarna och arbetstagarnas
representanter såsom lokala fackliga föreningar och skyddsombud involveras i kommunerna
och regionernas ansökningar, genomförande och uppföljning av åtgärder som finansierats med statsbidragen.

Vänliga hälsningar
Emelie Hultberg
Ordförande för arbetslivsgruppen
Sveriges läkarförbund

Pelle Avelin
Ombudsman
Avdelningen för arbetsliv och juridik
pelle.avelin@slf.se
Direkttelefon 08-790 33 54

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2021
Remiss av promemoria – förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg, S2021-02252