Hoppa till innehåll

Remiss avseende förslag att skjuta fram ikraftträdandet av elektronisk förskrivning som huvudregel, dnr 3.1.1- 2021-045856

Stockholm, 4 augusti 2021
Till: Läkemedelsverket
Gem 2021/0146

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat förslag på remiss och tillstyrker remissen.

Sveriges Läkarförbund anser dock att Läkemedelsverket bör ha förberedelse för att i god tid
kunna skjuta upp ikraftträdandet ytterligare för det fall att den fulla versionen av Förskrivningskollen kommer att lanseras senare än nu planerat.

Vänliga hälsningar

Karin Båtelson
Ordförande Rådet för läkemedel och medicinteknik
Sveriges läkarförbund

Björn Södergård
Utredare
Bjorn.sodergard@slf.se

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2021
Remiss avseende förslag att skjuta fram ikraftträdandet av elektronisk förskrivning som huvudregel, dnr 3.1.1- 2021-045856