Hoppa till innehåll

Remiss avseende sakkunniggruppers genomlysning inför beslut om nationell högspecialiserad vård

Stockholm, 7 maj 2021
Till: Socialstyrelsen
Gem 2021/0039

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter på nedanstående sju vårdområden:

Dnr 36562/2019 Allvarliga hudsjukdomar
Dnr 36552/2019 Svåra kroniska lungsjukdomar hos barn
Dnr 36556/2019 Prematuritetsretinopati (ROP)
Dnr 36559/2019 Stamcelstransplantationer
Dnr 12826/2019 Huvud- och halstumörer, 4 delområden
Dnr 12826/2019 Brachyterapi vid huvud- och halscancer
Dnr 13045/2019 Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM)

Läkarförbundet samlar ett stort antal specialitetsföreningar, lokalföreningar och yrkesföreningar. Dessa berörs i varierande utsträckning av sakkunniggruppernas förslag och har delvis olika perspektiv på förslagen. Läkarförbundet har därför ingen samlad syn i frågan utan översänder samtliga inkomna synpunkter från förbundets delföreningar.

Remissvar från följande föreningar bifogas:

Sjukhusläkarna  Bilaga 5, remissvar från Sjukhusläkarna
Svensk förening för hematologi (SFH) Bilaga 1, remissvar från SFH
Svenska neurologföreningen (SNF) Bilaga 2, remissvar från SNF
Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi (SFOHH) Bilaga 3, remissvar från SFOHH
Svensk förening för anestesi- och intensivvård (SFAI) Bilaga 4, remissvar från SFAI
Svensk urologisk förening (SUF) Bilaga 6, remissvar från SUF
Svenska kardiologföreningen (SvKF) Bilaga 7, remissvar från SvKF
Svensk förening för nuklearmedicin (SFNM) Bilaga 8, remissvar från SFNM

Vänliga hälsningar

Sofia Rydgren Stale

Förbundsordförande

Sveriges läkarförbund

 

Per Wahlstedt

Utredare

Politik och profession

per.wahlstedt@slf.se

Direkttelefon: 08-790 56 83

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2021
Remiss avseende sakkunniggruppers genomlysning inför beslut om nationell högspecialiserad vård