Hoppa till innehåll

Remiss om förslag till föreskrifter om fortsatt giltighet av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2020:3)

Stockholm, 2 februari 2021
Till: Kemikalieinspektionen
Gem 2021/0022

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat förslag till föreskrifter på remiss. Vi tillstyrker förslaget i sin helhet.

Vänliga hälsningar

Karin Båtelson
ordförande i Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik, RLIM
Sveriges läkarförbund

Eva Stina Lönngren
Utredare, avdelningen för Politik och Profession
evastina.lonngren@slf.se

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2021
Remiss om förslag till föreskrifter om fortsatt giltighet av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2020:3)