Hoppa till innehåll

Remiss Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre

Stockholm, 10 juni 2021
Till: Socialdepartementet
Gem 2021/0114

Remissunderlag

SFAM har tagit del av remissen och vi ställer oss bakom förslaget.

För Svensk förening för allmänmedicin
Magnus Isacson
Ordförande

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2021
Remiss Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre