Hoppa till innehåll

Screening för livmoderhalscancer – Rekommendation om att erbjuda screening

Stockholm, 17 december 2021
Till: Socialstyrelsen
Gem 2021/0244

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade rapport på remiss från Socialstyrelsen.

Läkarförbundet tillstyrker förslagen till uppdaterade rekommendationer för screening för
livmoderhalscancer. Förbundet bedömer att det är rimligt att övergå till HPV-analys även för
yngre kvinnor och att glesa ut screeningtillfällena så som föreslås. Möjligen skulle kunna
övervägas att något höja den övre åldersgränsen i screeningrekommendationen (idag 64år).

 

Vänliga hälsningar

Torsten Mossberg
Ordförande i Sveriges läkarförbunds
Etik- och ansvarsråd

Tomas Hedmark
Förbundsjurist
Arbetsliv & Juridik
tomas.hedmark@slf.se
08-790 33 31

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2021
Screening för livmoderhalscancer – Rekommendation om att erbjuda screening