Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Svar – Remiss 2021/036780: Förslag på ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2020:9) med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av hotet från covid-19

Stockholm, 14 juni 2021
Till: Arbetsmiljöverket
Gem 2021/0130

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat ärende på remiss och har inget att erinra mot beslutsförslaget.

Vänliga hälsningar
Emelie Hultberg
Sveriges läkarförbund
Ordförande i arbetslivsgruppen

Pelle Avelin
Ombudsman
Avdelningen för arbetsliv och juridik
pelle.avelin@slf.se
Direkttelefon 08-790 33 54

 

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Remisser 2021
Svar – Remiss 2021/036780: Förslag på ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2020:9) med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av hotet från covid-19