Hoppa till innehåll

E-recept inom EES (SOU 2021:102)

Stockholm, 3 juni 2022
Till: Socialdepartementet
Gem 2022/0042

Remissunderlag

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter.

Läkarförbundet tillstyrker utredningens förslag eftersom de innebär en förenkling för patienter som behöver hämta ut läkemedel i ett annat EES-land.
Vi bedömer att det generellt är ett bra initiativ men vi vill påpeka att det finns risker och systemet kan missbrukas. Redan idag sker det oegentligheter i vårt apotekssystem. Det kan till exempel handla om personer som hämtar ut läkemedel som de sedan säljer vidare eller föräldrar som själva använder sina barns mediciner.

Läkarförbundet vill därför fästa regeringens uppmärksamhet på att man måste vara särskilt observant på hur systemet används så att man snabbt kan agera om det missbrukas. Det kommer att finnas personer som försöker utnyttja systemet på ett otillbörligt sätt. Detta måste bevakas och beivras.

Vi vill också påpeka att integritetskänsliga personuppgifter alltid behöver hanteras med försiktighet och att en reglering som innebär möjlighet till ökad delning av sådana uppgifter måste vara väl övervägd, inte minst när det handlar om att personuppgifter kan delas med institutioner i andra länder.

Utredningen förutsätter att e-recepten över EES-gränserna inte blir fler än pappersrecepten är idag. Det är dock tänkbart att en digitalisering som gör det lättare för patienter att ta med sig recept utomlands också kommer medföra att fler ordinationer förskrivs. Detta bör följas över tid.

Vänliga hälsningar
Sofia Rydgren Stale
Ordförande
Sveriges läkarförbund

Eva Stina Lönngren
Utredare

Söker du äldre remisser?

Här samlar vi remisser som Sveriges läkarförbund har besvarat de senaste två åren. Söker du äldre remisser är du välkommen att kontakta kristina.larsson@slf.se.

Sveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare